çalışmak

[fiil] [nesnesiz] Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak
ÇALIŞMAK İLE BENZER OLAN KELİMELER
ÇALIŞMAK İLE BENZER OLABİLECEK DİĞER KELİMELER
başlamak
cebelleşmek
çabalamak
çırpınmak
ders çalışmak
eğilmek
emek harcamak
emek vermek
etmek
fingirdemek
gayret etmek
harıldamak
işlemek
kapılanmak
meşgul olmak
öğrenmek
uğraşmak
yaramak
yoğunlaşmak
HECELEME
ça-lış-mak
ÇALIŞMAK KELİMESİNİN ANLAMLARI VE ÖRNEKLER
  1. [fiil] [nesnesiz] Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamakÖrnek: Aldırma sen hemen çalış ki biraz / Çalışan ilerler, yerinde kalmaz [Enis Behiç Koryürek]
  2. [fiil] Herhangi bir iş üzerinde olmak
  3. [fiil] [-de] İşi veya görevi olmak, bulunmakÖrnek: İnşaatlarda çalışan işçiler birer ikişer inşaatların kapılarından geri dönüp geldiler. [Lâtife Tekin]
  4. [fiil] Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak
  5. [fiil] [-e] Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamakÖrnek: Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim. [Refik Halit Karay]
  6. [fiil] [-e] Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: