işletme

[isim] İşletmek işi
İŞLETME İLE BENZER OLAN KELİMELER
İŞLETME İLE BENZER OLABİLECEK DİĞER KELİMELER
idare
kartel
kooperatif
kumpanya
mağaza
müessese
organ
ortaklık
sis
tesis
teşekkül
tröst
vâkıf
HECELEME
iş-let-me
İŞLETME KELİMESİNİN ANLAMLARI VE ÖRNEKLER
  1. [isim] İşletmek işiÖrnek: Aynı sene içinde lokomotif fabrikası işletmeye açılmıştır. [Falih Rıfkı Atay]
  2. [isim] Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurumÖrnek: Adam, büyük bir film işletme ortaklığının sahibiydi. [Necati Cumalı]
  3. [isim] Bir kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi
  4. [isim] İş yeri
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: