kaldırmak

[fiil] Bulunduğu yerden almak
İLİŞKİLİ KELİMELER
almak
çekmek
çıkarmak
dayanmak
derlemek
gizlemek
gömmek
götürmek
kaçırmak
katlanmak
satın almak
sıyırmak
soymak
taşımak
tedavi etmek
toplamak
uyandırmak
uymak
yarışmak
yok etmek
yükseltmek
KELİME ANLAMI
 1. [fiil] Bulunduğu yerden almak
 2. [fiil] Yukarı doğru hareket ettirmek
 3. [fiil] Yükseltmek
 4. [fiil] Ürün toplamak, taşımak
 5. [fiil] Çekmek, taşımak
 6. [fiil] Bir kuruluşun çalışmasına son vermek, feshetmek, lağvetmek
 7. [fiil] Hastayı hastaneye götürmek
 8. [fiil] Tören yaparak ölüyü gömmek
 9. [fiil] Toplamak
 10. [fiil] Alıp başka yere götürmek
 11. [fiil] Uyandırmak
 12. [fiil] Piyasadan çekmek
 13. [fiil] Elin ulaşamayacağı yere koymak, saklamak
 14. [fiil] Kaçırmak
 15. [fiil] İyi etmek, iyileştirmek
 16. [fiil] Bir şeyden çokça satın almak
 17. [fiil] Tayin etmek, atamak
 18. [fiil] Yok etmek, ortadan silmek
 19. [fiil] Uygun gelmek, yakışmak
 20. [fiil] Çalmak, aşırmak
Kelime anlamının kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
 • Paylaş: