birey

[isim] Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
BİREY İLE BENZER OLAN KELİMELER
BİREY İLE BENZER OLABİLECEK DİĞER KELİMELER
kişi
HECELEME
bi-rey
BİREY KELİMESİNİN ANLAMLARI VE ÖRNEKLER
  1. [isim] Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fertÖrnek: Matbaanın bulunması, sanat ve kültür olaylarından tüm bireylerin nasiplenmesi yolunu açtı. [Aydın Boysan]
  2. [isim] Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri
  3. [isim] [mantık] Bir türün kapsamı içine giren somut varlık
  4. [isim] [ruh bilimi] İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert
  5. [isim] [toplum bilimi] Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: