ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar

[isim] `yazın çalışan kışın rahat eder` anlamında kullanılan bir söz
HECELEME
a-ğus-tos-ta bey-ni kay-na-ya-nın zem-he-ri-de ka-za-nı kay-nar
AĞUSTOSTA BEYNİ KAYNAYANIN ZEMHERİDE KAZANI KAYNAR KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] `yazın çalışan kışın rahat eder` anlamında kullanılan bir söz
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: