ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın

[isim] `insanın kendi yararı her şeyden önemlidir` anlamında kullanılan bir söz
HECELEME
a-ğız-dan bu-run ya-kın, kar-deş-ten ka-rın ya-kın
AĞIZDAN BURUN YAKIN, KARDEŞTEN KARIN YAKIN KELİMESİNİN ANLAMI
  • [isim] `insanın kendi yararı her şeyden önemlidir` anlamında kullanılan bir söz
Kelime kaynağı: TDK Güncel Türkçe Sözlük
  • Paylaş: